یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 10:28

گزارش سازمان جهانی گمرک از دستاوردهای گمرک الکترونیک در ایران

سازمان جهانی گمرک (wco)در گزارشی به بررسی دستاوردهای گمرک الکترونیک در ایران پرداخت ....

این گزارش پس از سفر کونیو میکوریا دبیر کل سازمان جهانی گمرک (wco) به ایران منتشر شده است . میکوریا در جریان  دیدارها و گفت و گوها و همچنین بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بارها این دستاورد مهم را تحسین کرد و در اظهار نظری گفت که تحت تاثیر اصلاحات نظام گمرکی ایران قرار گرفته ام.
بر اساس گزارش سازمان جهانی گمرک در بخش تسهیل و تسریع در ترخیص کالا ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موفقیت های قابل توجهی کسب کرده و به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فرآیند ترخیص کالا را در بخش واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و در بخش صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش داده است .
بخش دیگر این گزارش به مشارکت گمرک،مجلس و دانشگاه در پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی پرداخته و این دستاورد را سازمان جهانی گمرک تحسین و اعلام کرده ، مجلس ایران در سال ۲۰۱۴  بسترهای قانونی را برای پیاده سازی پنجره واحد تجاری از طریق گمرک فراهم و گمرک ایران به کمک دانشگاه تهران ، پنجره واحد گمرکی را با موفقیت پیاده سازی کرده است .
موضوع پیوستن ۲۷ سازمان به پنجره واحد گمرک در ایران از دیگر بخش های گزارش سازمان جهانی گمرک است و مشارکت این تعداد سازمان در این پنجره واحد را این سازمان باارزش توصیف کرده است .
ایجاد پنجره واحد منطقه ای به صورت مجازی از دیگر بخش های این گزارش است که در این گزارش آمده و سازمان جهانی گمرک اعلام کرده که این اقدام نیز دستاورد مهمی به شمار می رود .
سازمان جهانی گمرک در بخش دیگری به عملکرد گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر پرداخته و از جایگاه ایران به عنوان فعال ترین گمرک دنیا در مبارزه با مواد مخدر تمجید کرده است .

خواندن 494 دفعه
Top