لزوم نمونه برداری از کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم وجود مواد یارانه ای بیش از حد مجاز

تاريخ: 2/2/1391

شماره بخشنامه: 12374/258976/747/859/71/29

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم نمونه برداری از کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم وجود مواد یارانه ای بیش از حد مجاز در محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز دارای علامت استاندارد ملی

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 12374/258976/747/859/71/29 مورخ 2/2/1391 به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 3905/90/ص مورخ 22/12/90 مدیر کل محترم هماهنگی و برنامه ریزی دستگاههای اجرایی دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع عدم رعایت بند 3 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای توسط گمرکات اجرایی ( موضوع بخشنامه ردیف 77 مورخ 30/3/88) در خصوص صادرات مشتقات مایع نفت و گاز دارای علامت استاندارد ملی، ارسال و با عنایت به مفاد بند اشاره شده مجدداً تاکید میگردد:

در انجام تشریفات صادرات محصولات نفتی دارای علامت استاندارد ملی واجد تصویر پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد، ضروری است پس از نمونه برداری از کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی برعدم وجود مواد یارانه ای بیش ازحدمجاز درمحموله از صادرکننده (اعم از واحد تولیدی یا بازرگان)، اجازه صدور کالا را داده و متعاقباً نسبت به استعلام نظریه آزمایشگاه مجاز و کارگروه فنی استاندارد اقدام نمایند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.* یادآور می شود متن نامه شماره 3905/90/ص مورخ 22/12/1390 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است: به پیوست نامه شرکت ارم شیمی آذربایجان به شماره 90120/ش الف مورخ 24/11/90 با موضوع عدم رعایت مصوبات دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و درخواست تضمین بانکی از شرکتها در زمان صادرات محصولات دارای استاندارد ملی از سوی گمرکات اجرایی ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات اجرایی در مورد صادرات محمولات صادراتی دارای استاندارد ملی دقیقا بند 4 ماده 18 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای عمل نمایند.

Top