بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HYUNDAI سال 2012

تاريخ: 4/2/1391

شماره بخشنامه: 14864/4177/205/24/35

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HYUNDAI سال 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 14864/4177/205/24/35 مورخ 30/1/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره463 مورخ 21/12/90 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی هیوندای سال 2012 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت پارس لودرز ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

Top