بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست اتومبیل های BMW سال 2012

شماره بخشنامه: 14849/4177/205/24/32

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست اتومبیل های BMW سال 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 14849/4177/205/24/32 موررخ 2/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودروو پیرو جلسه مورخ 3/11/90 با نمایندگی های رسمی خودروهای پورشه ، مازراتی ، بنز و بی ام و و تصمیمات اخذ شده و موافقت ریاست کل وبراساس مفاد صورتجلسه شماره 464 مورخ 22/1/91 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست دو برگ فهرست ارزش پایه با تجهیزات مربوط به اتومبیل های سواری BMW سال 2012 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت پرشیا خودرو ارسال میگردد.

مقتضی است دستور فرمایید منبعد ارزش خودروهای سواری وارداتی مربوطه را با توجه به لیست پیوست و با اضافه نمودن هزینه بیمه و کرایه حمل تعیین نمایند. درضمن با توجه به تصمیمات اخذ شده ، از استعلام ارزش تجهیزات اضافی از نمایندگی ها خودداری گردد و این ارزشها برای کلیه وارد کنندگان یکسان میباشد.ضمناً مفاد بخشنامه های شماره 62067/5802/206/24/70 مورخ17/3/88 و 208596/5802/206/24/317-7/8/87 و بخشنامه شماره 89557/4372/206/24/135 مورخ 3/5/90 لغو میگردد

 

 

 

Top