بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده

 

 

 

تاريخ: 17/2/1391

شماره بخشنامه: 21364/3632/103/1230/73/45

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 21364/3632/103/1230/73/45 مورخ 12/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 302-210/91 مورخ 29/1/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به تصویرنامه شماره 264/6/91 مورخ 22/1/91 دفتر حمایت از سرمایه گذاری،کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی به همراه تصویر نامه شماره 730/25479 مورخ 21/12/90 سازمان حفظ نباتات کشور همراه با یک برگ شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.*

یادآور می شود متن نامه شماره 302-210/91 مورخ 29/1/1391 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 264/6/91 مورخ 22/1/1391 دفتر حمایت از سرمایه گذاری،کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی –وزارت جهادکشاورزی به انضمام نامه شماره 730/25479 مورخ 21/12/1390 سازمان حفظ نباتات کشور همراه بایکبرگ شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهارتراش اشباع شده جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.*یادآور می شود متن نامه شماره 264/6/91 مورخ 22/1/1391 وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/25479 مورخ 21/12/90 رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده تحت فشار vacuum pressure Impregnated ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید برابر شرایط مندرج در نامه یاد شده و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع فرمایند.*یادآور می شود متن نامه شماره 730/25479 مورخ 21/12/1390 سازمان حفظ نباتات به شرح زیر است: با عنایت به درخواست های واصله در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش اشباع شده تحت فشار vacuum pressure Impregnated انواع سوزنی برگان جهت مصارف صنعتی و با توجه به بررسی های انجام شده به استحضار می رساند واردات این قبیل چوبها در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و انجام واردات آنها منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی از کشور مبدا که در آن به نوع فرآوری تحت عنوان vacuum pressure Impregnation wood اشاره شده باشد و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.

 

 

 

Top