بخشنامه گمرک در خصوص ملاک عمل اجرای تعرفه های فصلی بر اساس زمان ترخیص

تاريخ: 23/2/1391

شماره بخشنامه: 20697/740/466/73/43

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ملاک عمل اجرای تعرفه های فصلی (کالا و محصولات دارای تعرفه فصلی) بر اساس زمان ترخیص

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 20697/740/466/73/43 مورخ 11/2/1391 به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 161/م/خ/ص مورخ 22/1/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ملاک عمل اجرای تعرفه های فصلی (کالاها و محصولات دارای تعرفه فصلی) بر اساس زمان ترخیص، جهت اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

 

 

 

Top