بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تفاهم نامه فی مابین گمرک و سازمان ملی استاندارد

تاريخ: 24/2/1391

شماره بخشنامه: 25503/791/170/73/55

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تفاهم نامه فی مابین گمرک و سازمان ملی استاندارد

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 25503/791/170/73/55 مورخ 18/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو دستورالعمل شماره 119488/95098/791/170/73/233 مورخ 8/6/1390 به پیوست تفاهم نامه تنظیمی سال 1391 فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد دستورالعمل مارالذکر اقدامات لازم معمول دارند.

 

 

 

Top