بخشنامه گمرک در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ

تاريخ: 24/2/1391

شماره بخشنامه: 25255/260116/109/161/73/56

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 25255/260116/109/161/73/56 مورخ 17/02/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 262200/60 مورخ 24/12/90 معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند 2 ماده 42 آ.ا.ق.م.ص.و ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. * یادآور می شود متن نامه شماره 262200/60 مورخ 24/12/90 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرو نامه های شماره 179334/60 مورخ 16/9/90 و 201150/60 مورخ 17/10/90 موضوع تفویض اختیار اجاره ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات برای خطوط تولید و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 163406/1390 مورخ 5/11/90 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می رساند: صدور مجوز از محل بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ماشین آلات چاپ، دستگاههای لیتوگرافی و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

 

 

 

 

Top