بخشنامه گمرک در خصوص اصلاح حقوق ورودی گوشی تلفن همراه

تاريخ: 30/2/1391

شماره بخشنامه: 32909/113/292/73/62

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در جداول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1391

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 32909/113/292/73/62 مورخ 27/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 21889/17905/113/292/73/46 مورخ 12/2/1390 به پیوست تصویر نامه شماره 867/210/91 مورخ 25/2/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.* یادآور می شود متن نامه شماره  867/210/91 مورخ 25/2/91 سازمان توسعه تجارت به شرح زیراست: پیرو نامه شماره 308/210/91 مورخ 4/2/91 درخصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1391 به اطلاع می رساند ، اشتباها حقوق ورودی گوشی تلفن همراه ذیل ردیف تعرفه (85171210) 25 درصد درج گردیده است که بدینوسیله به ده (10) درصد اصلاح می گردد. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.

 

Top