بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی شرکت رادمهر شیمی جهان به عنوان شرکت خوشنام

تاريخ: 10/4/1391

شماره بخشنامه: 58488/91/747/859/71

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص معرفی شرکت رادمهر شیمی جهان به عنوان شرکت خوشنام

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 58488/91/747/859/71 مورخ 4/4/1391 را خطاب به گمرکات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 167490/158162/152984/747/859/71/285 مورخ 21/8/1390 موضوع حذف شرکت رادمهر شیمی جهان از لیست شرکتهای خوشنام بپیوست تصویرنامه شماره55310/1238/1252/109/54 مورخ 30/3/1391 دفتر حقوقی در خصوص پذیرش رای شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تایباد (موضوع دادنامه شماره 1013 مبنی برحکم برائت شرکت موصوف از اتهام منتسبه) ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجددا به عنوان شرکت خوشنام معرفی و مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.خواهشمند است با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و مراتب را وفق بخشنامه ردیف 51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. * یادآور می شود متن نامه شماره 55310/1238/1252/109/54 مورخ 30/3/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 249639/23539/747/859/1371 مورخ 14/12/1390 در خصوص شرکت راد مهر شیمی جهان با عنایت نامه شماره 16100 مورخ 8/3/1391 گمرک دوغارون مبنی بر حضوری و قطعی بودن رای برائت صادره(تصویر پیوست)جهت هرگونه بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

Top