بخشنامه گمرک در خصوص نحوه محاسبه حقوق ورودی ریالی ابزارآلات مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 کتاب مقررات صادرات و واردات

تاريخ: 1/3/1393

شماره بخشنامه: 31119/93/20557/113/73/74

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه حقوق ورودی ریالی ابزارآلات مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 کتاب مقررات صادرات و واردات

مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 31119/93/20557/113/73/74 مورخ 27/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 5567/210/93 مورخ 8/2/93 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر محاسبه حقوق ورودی ریالی ابزارآلات مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 بصورت واحد وزنی (کیلوگرم) جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات مربوطه ارسال و ابلاغ می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 5567/210/93 مورخ 8/2/93 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:  عطف به نامه شماره 9360/93 مورخ 26/1/1393 درخصوص چگونگی محاسبه حقوق ورودی معادل ریالی ابزار آلات وارداتی مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 جدول مقررات صادرات و واردات به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنای محاسبه حقوق ورودی معادل ریالی کالاهای مورد نظر به صورت واحد وزنی (کیلوگرم) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اقدام لازم در گمرکات اجرایی کشور یادداشت و ابلاغ گردد.

Top