بخشنامه گمرک در خصوص معافیت شناور تدارکاتی رهگشایان (1) از پرداخت ده درصد عوارض حمل

تاريخ: 1/3/1393

شماره بخشنامه: 27906/93/23109/113/73/64

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص معافیت شناور تدارکاتی رهگشایان (1) از پرداخت ده درصد عوارض حمل

معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 27906/93/23109/113/73/64 مورخ 20/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/14533 مورخ 13/2/93 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعلام و تلقی شناور تدارکاتی رهگشایان (1) به شماره ثبت 1216 مرکز (بندرثبت، بوشهر) جزء ناوگان ملی و معافیت کالاهای حمل شده با شناور مذکور از پرداخت ده درصد عوارض حمل جهت اطلاع و اقدام مقتضی با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2/75/14533 مورخ 13/2/1393 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح زیر است: با استناد به نامه 2752 ص 93 مورخ 07/02/1393 سازمان بنادر و دریانوردی به آگاهی می رساند شناور تدارکاتی رهگشایان 1 بهشمارهثبت 1216 مرکز(بندرثبتبوشهر) جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محصولات با شناور مورد نظر بدون پرداخت عوارض ده درصد قانون تردد بلامانع می باشد.

Top