بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات ماشین آلات راهسازی مجاز در سال 1391

تاريخ: 14/4/1391

شماره بخشنامه: 62886/91/48960/113/656/73/105

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات ماشین آلات راهسازی مجاز در سال 1391

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 62886/91/48960/113/656/73/105 مورخ 11/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه های شماره 2101275/91 مورخ 22/3/1391 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 69405/60 مورخ 6/3/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع واردات ماشین آلات راهسازی مجاز در سال 91 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات راهسازی وارده و نامه های فوق الذکر و استعلام ارزش از دفتر تعیین ارزش و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف صرفا جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.* یادآور می شود متن نامه شماره 2101275/91 مورخ 22/3/1391 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: با احترام،به پیوست تصویرنامه شماره 69405/60 مورخ 6/3/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص ماشین های راهسازی قابل ورود به شرح مذکور در نامه فوق الذکربا رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر مقررات مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 69405/60 مورخ 6/3/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: احتراما،با توجه به چهل و یکمین صورتجلسه کمیته فنی واردات خودرو مورخ 19/2/1391 و ضمائم تصویر گواهی نمایندگی و مجوزهای استانداردهای مربوط به شرکت بهنام صنعت پایانماینده رسمی شرکت SANY همچنین شرکت نصر ماشین نماینده رسمی شرکت DOOSAN با مشخصات پیوست ، ضمن رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به شماره 18758/ت 28817 مورخ 10/4/82 هیات وزیران جهت اقدام بعدی ارسال می گردد.

 

 

 

 

Top