بخشنامه گمرک در مورد بلامانع بودن صادرات انواع کامپاندهای پلیمری

تاريخ: 3/3/1393

شماره بخشنامه: 34119/82 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد بلامانع بودن صادرات انواع کامپاندهای پلیمری

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره  34119/82 رابه شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه ردیف 112سال 92 موضوع صادرات کامپاند ، به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 8493/210/93 مورخ 22/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه 30597/60 مورخ 30/1/93 مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مجوز صادرات انواع کامپاندهای پلیمری تحت ردیف تعرفه فصل39، ارسال و اعلام می دارد: صادرات انواع کامپاندهای پلیمری توسط واخدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت متبوع تحت هر یک از ردیف های تعرفه فصل 39 پس از اخذ نمونه از محموله اظهاری و ارسال آن به آزمایشگاههای مجاز جهت تشخیص نوع و ماهیت کالا، با رعایت سایر مقررات بلامانع است.خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. * یادآور می شودذ متن نامه شماره 8493/210/93 مورخ 22/2/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:  بازگشت به نامه شماره 229008/92 مورخ 26/11/1392 در خصوص صادرات انواع کامپاندهای پلیمری توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به استناد نامه شماره 30597/60 مورخ 30/1/1393 دفتر امور اقتصادی وزارت متبوع (تصویر پیوست) صادرات انواع کامپاندهای پلیمری تا اطلاع ثانونی توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزرات ، صنعت و تجارت با رعایت سایر مقررات بلامانع است . خواهشمند است موضوع را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند

Top