بخشنامه گمرک در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 93112747 مورخ 31/1/93 در مورد تفاهم نامه فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد

تاريخ: 12/3/1393

شماره بخشنامه: 22788/93/1131/73/53 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 93112747 مورخ 31/1/93 در مورد تفاهم نامه فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 22788/93/1131/73/53 مورخ 14/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرونامه شماره 93112747-31/1/93 موضوع تفاهم نامه فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد موارد ذیل در خصوص بندهای بخشنامه پیروی اصلاح و جهت اقدام ارسال می گردد: بند 2-2-3 به فهرست بند های 3و4 نامه شماره 1646-19/1/93 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود. یادآوری :1- کالاهای ورود موقت مطابق مندرجات مواد 50 و51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشند. بند 4-1-1 آخرین فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد موضوع نامه شماره 3565 مورخ 26/1/93 صحیح می باشد.بند4-1-6 در اجرای ماده 12 قانون امورگمرکی و ماده 17 سازمان ملی استاندارد نسبت به استقرار آزمایشگاه و کارشناسان در گمرکات اجرایی به درخواست گمرک اجرایی و توافق بین دو سازمان اقدام خواهد شد. بند4-2-4 آخرین فهرست گمرکات تخصصی به پیوست ارسال میگردد.

آخرین فهرست گمرکات تخصصی در رویه واردات

1)گمرکات تجهیزات پزشکی گمرکات: فرودگاه امام خمینی (ره)-شهید رجایی بندرعباس-بندر امام خمینی (ره)-گمرک ارومیه-سهلان-تهران-خرمشهر-آبادان-شیراز

2)گمرکات اختصاصی ترخیص سیگار و محصولات دخانی: شهید رجایی بندرعباس-تهران-فرودگاه امام خمینی (ره)-جلفا-خرمشهر-چابهار-قشم-بوشهر-خرمشهر-آبادان-سهلان-بازرگان-پیام

3)گمرکات اختصاصی آرایشی و بهداشت: آبادان-ارومیه-اصفهان-قزوین-امانات پستی-بازرگان-جلفا-سهلان-سرخس-شیراز-تهران-سلفچگان-مشهد-سیرجان-بندر امام-انزلی-بوشهر-خرمشهر-باهنر-شهید رجایی-قشم-چابهار-فرودگاه امام خمینی-پیام-کیش

4)گمرکات مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی مستعمل: شهید رجایی-خرمشهر-بوشهر-ارومیه-تهران-اصفهان-شهید باهنر

5)گمرکات مجاز به ترخیص خودرو: شهید رجایی-بندرعباس-شهید باهنر-تهران-نوشهر-بندر انزلی-بوشهر-بندر امام خمینی (ره)-چابهار-ارومیه-سهلان-مشهد-اصفهان-خرمشهر-سلفچگان گناوه-زنجان-بندر لنگه-قزوین-شیراز-یزد-سیرجان-کیش-اردبیل-آبادان-سرخس-قشم-آبادان-سهلان-جلفا-پیام
6)گمرکات اختصاصی موصوف کالاهای خاص نظامی: تهران-بندر انزلی-شیراز-اصفهان-شهید رجایی بندرعباس-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)-باهنر-آبادان-خرمشهر

7)گمرکات اختصاصی ترخیص تلفن همراه: فرودگاه امام خمینی (ره)-فرودگاه پیام-اصفهان-شیراز-تهران-امانات پستی چابهار-گمرک شهید باهنر و گمرک کیش صرفاً مجاز به ترخیص لوازم جانبی تلفن همراه می باشند-آبادان-خرمشهر
8)گمرکات اختصاصی سفارتخانه ها: مشهد-شیراز-اصفهان-بوشهر-تهران-سهلان-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)
9)گمرکات اختصاصی مربوط به طلا و جواهر: اصفهان-مشهد-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)-سهلان
10)گمرکات اختصاصی ترخیص پارچه: بوشهر-شهید رجایی-باهنر-آبادان-ارومیه-چابهار-سهلان-زاهدان-مشهد-یزد-فرودگاه امام
خمینی (ره)-شیراز-جلفا-اصفهان-کیش-لنگه-بازرگان-اینچه برون-سمنان صرفاً تولیدی-تهران-البرز (پیام)-باشماق
11)گمرکات اختصاصی لوازم خانگی بزرگ(یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، کولر گازی، تلویزیون): خرمشهر-شهید رجایی-آبادان-بوشهر-چابهار-تهران-سهلان-کیش-قشم-فرودگاه امام خمینی (ره)-شیراز-اصفهان-بندر لنگه-باهنر-ارومیه-بندر امام خمینی-سلفچگان-بازرگان-جلفا-سیرجان(به صورت مشروط)-پیام-یزد-گناوه-انزلی-کنگان
12)گمرکات تخصصی پیش سازها: شهید رجایی-بازرگان-دوغارون-فرودگاه امام خمینی-آبادان-خرمشهر-بوشهر
13)گمرکات تخصصی ترخیص فرش ماشینی: فرودگاه امام خمینی (ره)-تهران-کرمان-شهید رجایی-شیراز-مشهد-ارومیه-بازرگان-اصفهان-سهلان-امانات پستی-بندر امام خمینی (ره)-جلفا

14)گمرکات تخصصی شیرآلات بهداشتی: آبادان-ارومیه-بازرگان-بندر امام خمینی-بوشهر-جلفا-فرودگاه امام خمینی (ره)-خرمشهر-سهلان-تهران-شهید رجایی-شیراز-کرمان-مشهد-منطقه آزاد چابهار-سلفچگان-قزوین-لنگه
15)ماشین آلات راهسازی نو: تهران-شهید رجایی-شهید باهنر-بوشهر-بندر امام-خرمشهر-ارومیه-سهلان-بندر انزلی-نوشهر-مشهد-اصفهان-سلفچگان-لنگه-انزلی

16)گمرکات اختصاصی رایانه، نوت بوک و لوازم جانبی و تجهیزات رایانه دوربین عکاسی و مدار بسته: فرودگاه امام خمینی (حوزه یک)-گمرک البرز (پیام)-شیراز-کیش-مشهد-اصفهان-شهید رجایی-لنگه-بوشهر-باشماق
17)گمرکات اختصاصی مجاز رویه کارنه دوپاساژ: تهران-شهید باهنر-بوشهر-خرمشهر-آبادان-نوشهر-مشهد-سهلان-ارومیه-بازرگان-جلفا-انزلی-آستارا-شهید رجایی-لنگه

18)گمرکات اختصاصی بذر و نهال: تهران-فرودگاه امام خمینی-منطقه ویژه پیام-مشهد-همدان(بذر سیب زمینی)

Top