بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه مشخصات و نوع موتور لودر بیل مکانیک

تاريخ: 19/4/1391

شماره بخشنامه: 63972/91/57953/113/656/73/109 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه مشخصات و نوع موتور لودر بیل مکانیک

مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 63972/91/57953/113/656/73/109 مورخ 11/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 32708/17085/113/656/73/61 مورخ 27/2/91 موضوع بیل مکانیکی وارداتی به مارک نیوهانند به پیوست تصویرنامه شماره 1605/210/91 مورخ 4/4/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه های شماره 86705/60 مورخ 27/3/91 و نامه شماره90890/60 مورخ 31/3/91 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص اصلاحیه مشخصات و نوع موتور لودربیل مکانیکی ارسال می گردد خواهشمند دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و منطبق با ماشین آلات راهسازی وارداتی و دقت در تعیین ارزش کالای موصوف و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند . بدیهی است بخشنامه موصوف صرفا جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی جهت اطلاع می باشد .*یادآور می شود متن نامه شماره 1605/210/91 مورخ 4/4/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است:بازگشت به نامه شماره 55288/91/53756/113/656/73 مورخ30/3/1391به پیوست تصویر نامه های شماره 86705/60 مورخ 27/3/1391 و شماره90890/60 مورخ 31/3/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص اصلاحیه مشخصات ماشین آلات راهسازی به شرح مذکور در نامه های فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . * یادآور می شود متن نامه شماره 86705/60 مورخ 27/3/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است:پیرو نامه شماره 38253/60 مورخ 2/2/91 ضمن ارسال تصویر گواهی نمایندگی و مجوز های استاندارد مربوط به شرکت هم آوند چکاد نماینده شرکت newholland طبق جدول پیوست ، ضمن رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 هیات دولت جهت اقدام بعدی ارسال می گردد . * یادآور می شود متن نامه شماره 90890/60 مورخ 31/3/1391 وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرونامه شماره 86705/60 مورخ 27/3/1391 در خصوص اعلام مشخصات شرکت هم آوند چکاد بدینوسیله اصلاحات نوع موتور بشرح زیر اعلام می گردد:

- اضافه شدن پسوند (667TA/MED ) به نوع موتور بیل مکانیکیE215B

- اضافه شدن پسوند (66TA/EEE ) به نوع موتور بیل مکانیکی E305

- لودر W190C با موتورFPTF4HFA612CE002 صحیح می باشد.

- لودر W170C با موتور FPTF4HFA612BE002 صحیح می باشد.

-بیل مکانیکی E385B با موتور HINO J08E0TM صحیح می باشد.

 

Top