بخشنامه گمرک در خصوص تمدید مهلت میزان اعتبار میزان ساخت داخل تعدادی از خودروهای تولیدی در کشور

تاريخ: 20/3/1393

شماره بخشنامه: ــ

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید مهلت میزان اعتبار میزان ساخت داخل تعدادی از خودروهای تولیدی در کشور

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با صدور بخشنامه هایی مدت اعتیار میزان ساخت داخل بر خی از خودروهای تولیدی در ایران ر ابه شرحزیر اعلام کرد: اتوبوس بین شهری عقاب اسکانیا تا پایان شهریور ماه 1393، خودروهای VOLBBX-C30 در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) به میزان 16 درصد تاپایان شهریور ماه 93 کامیون کمپرسی 26 تن مدل K375 d به میزان 20 درصد و کامیونت dong feng تک کابین مدل k1051  به میزان 17 درصد تا پایان سال 1393a

 

Top