بخشنامه گمرک در خصوص ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG

تاريخ: 15/5/1393

شماره بخشنامه:  71296/93/65447/791/73/157 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG

 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 71296/93/65447/791/73/157 مورخ 23/4/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه های شماره 19048/210/93 مورخ 14/4/93 و شماره 83119/60 مورخ 419/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG به شرح مندرج نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد. ضمنا این بخشنامه جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات صرفا جهت اطلاع می باشد. * یادآور می شود متن نامه شماره 19048/210/93 مورخ 14/4/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 83119/60 مورخ 9/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 83119/60 مورخ 9/4/1393 وزارت صنعت، معدن وتجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای ورادات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین نماینده رسمی برند YUTONG کشور چین در ایران، ارسال می گردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18158/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد: 

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

نوع ماشین آلات

مدل ماشین آلات

نوع مدل موتور

YUTONG

ZHENGZHOU
YUTONG
HEAVY
INDUSTRIES CO

دامپتراک

YT3623

CUMMINS
M11-C380

 

مجوز سازمان استاندارد

شماره 94234 مورخ 21/12/92

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000799534 مورخ 28/3/93 تا 2/8/97 معتبر است.

 

Top