بخشنامه گمرک در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNWARD

تاريخ: 22/5/1393

شماره بخشنامه:  74876/93/61415/791/73/170 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNWARD

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 74876/93/61415/791/73/170 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 17656/210/93 مورخ 8/4/1393 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه که در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNWARD ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات صرفا جهت اطلاع میباشد.*یادآور می شود متن نامه شماره 17656/210/93 مورخ 8/4/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

*یادآور می شود متن نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران ماشین نماینده رسمی برند SUNWARD کشور چین در ایران، ارسال می گردد با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47723 هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

نوع ماشین

مدل ماشین

نوع مدل موتور

SUNWARD

SUNWARD
INTELIGENTEQUIPMENT
CO

بیل 
مکانیکی 
چرخ زنجیری

SWE210

ISUZU  AA-6BGYTRP-10

SWE230-LC

ISUZU  CC-6BGYTRP

SWE360-LC

ISUZU  AA-6HKYXQP-03

مجور سازمان ملی استاندارد

شماره 22582 مورخ 1/4/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000793708 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94

 

Top