بخشنامه گمرک در مورد معافیت کلیه کالاهای وارداتی که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مبادی اولیه به نقاط داخل کشور حمل می شوند از دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی و نیز پرداخت 10 عوارض ناوگان خارجی

تاريخ: 23/5/1393

شماره بخشنامه:  53582/93/51144/113/73/138

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت کلیه کالاهای وارداتی که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مبادی اولیه به نقاط داخل کشور حمل می شوند از دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی و نیز پرداخت 10 عوارض ناوگان خارجی

 مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 53582/93/51144/113/73/138 مورخ 28/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است: 

به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/31253 مورخ 21/3/93 مدیرکل محترم امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام میدارد کلیه کالاهای وارداتی که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مبادی اولیه به نقاط داخل کشور حمل می شوند از دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی و نیز پرداخت 10 عوارض ناوگان خارجی معاف می باشند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیرمجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.

 

Top