بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری

تاريخ: 2/6/1393

شماره بخشنامه:  91394/93/86827/113/73/219 

 

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری

با سلام و احترامپیرو نامه شماره 58431/93/52428/113/73/146 مورخ 7/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران و آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.

فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 

متن نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:

جناب آقای فرود عسگری – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

با سلام – احتراماً پیرو نامه شماره 21326 مورخ 27/3/93 این دفتر،به پیوست لوحه فشرده حاوی فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری در دو فرمت PDF و اکسل جهت بهره برداری و هرگونه اقدام ایفاد میگردد.

همایون نکونام- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی.

 

Top