بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول تولیدی (هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ) شرکت نخل مطهر قشم

تاريخ: 4/6/1393

شماره بخشنامه: 86243/93/71/207

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول تولیدی (هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ) شرکت نخل مطهر قشم

با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کدگذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2366/93/ص مورخ 14/5/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارد سازی محصول هیدروکربن سنگین حاصل بلندینگ (کد استاندارد 763501) مربوط به شرکت نخل مطهر قشم ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.

حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 

Top