معافیت مالیاتی صد در صدی درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی

5/3/93

معافیت مالیاتی صد در صدی درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی

 براساس قانون مالیات‌های مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شود و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شود از شمول مالیات معاف است.با توجه به اینکه برخورداری از تسهیلات و معافیتهای مالیاتی و اجتناب از تضییع حقوق اشخاص و عدم تعلق جرایم، مستلزم آگاهی فعالان، صاحبان صنایع و تشکل ها از شرایط و ترتیبات قانونی است، لذا مشمولان باید در درباره تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1392) در موعد مقرر که حداکثر تا 31 / 4 /1393 است ضمن رعایت تکالیف تعیین شده در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ شماره اقتصادی و تنظیم و ارائه صورت معاملات فصلی و ...) اقدام لازم را بکار بندند.همچنین براساس حکم ماده (132) و (138) قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و روش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون موصوف معاف هستند.همچنین آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود، از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد.از سوی دیگر مقررات تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین کرده است. ضمناً به منظور شفاف‌سازی اطلاعات مبادلات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، دستور‌العمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ازجانب سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ 1 / 1 / 1391 آغاز شده است.به موجب آن، همه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند ضمن صادر کردن صورتحساب برای معاملات و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در تمامی صورت حساب‌ها، فرم‌ها و اوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل مطابق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه کنند و رعایت نکردن مقررات مندرج در این دستور‌العمل منجر به تعلق جریمه می‌شود.

 

Top