جزئیات توافقنامه گمرکی میان ایران و کویت منتشر شد

13/3/93

ارگان صادر کنندهگمرک جمهوری اسلامی ایران

جزئیات توافقنامه گمرکی میان ایران و کویت منتشر شد

 توافقنامه همکاریهای گمرکی میان ایران و کویت که در جریان سفر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت به ایران و پس از دیدار و گفت وگو با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امضاء شد، براساس کمک های فنی گمرکات دو کشور تنظیم شده است.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، طرفین متعاهد در زمینه های مختلف گمرکی به یکدیگر کمک فنی ارائه خواهند کرد که تبادل اطلاعات و تجربیات پیرامون راههای استفاده از تجهیزات فنی جدید در زمینه کنترل ، فنون جدید مورد استفاده در زمینه ترخیص کالا، ظرفیت سازی و آموزش مأموران گمرک ، مبادله کارشناسان امور گمرکی ، تبادل اطلاعات ویژه علمی وفنی مربوط به اجرای موثر قوانین گمرکی و تبادل اطلاعات آماری مربوط به تجارت خارجی را شامل می شود.بنابراین گزارش ، با اجرای این توافقتنامه که براساس کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی میان ایران و کویت تنظیم گردیده است ، انجام مبادلات تجاری میان دو طرف آسان خواهد شد و تسهیلات تجاری میان ایران و کویت برقرار می شود.همچنین براساس این توافقتنامه هر دو گمرک مکلفند بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با فن آوری های جدید و روش ها و راهها و ابزار های جدید مورد استفاده در تخلفات گمرکی را در اختیار یکدیگر قرار دهند.همچنین براساس این موافقتنامه علاوه بر کمک های اداری ، گمرکات بنابه درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را جهت حصول اطمینان از جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و اجرای صحیح قانون گمرکی در اختیار یکدیگر قرار می دهند که این اطلاعات تضمین ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و مالیات ، ارزیابی درست ارزش کالا برای اهداف گمرکی ، تعیین طبقه بندی تعرفه کالا و تعیین مبدأ دقیق کالا را در بر می گیرد.این گزارش می افزاید ، اطلاعات مربوط به انتقال غیرقانونی کالاهای حساس از دیگر موضوعاتی است که در متن این توافقنامه گنجانده شده است و گمرکات ایران و کویت در خصوص انتقال غیرقانونی سلاح ، موشک ، مواد منفجره و مواد هسته ای ، آثار هنری،تاریخی، فرهنگی و باستانشناسی ارزشمند ، مواد مخدر ، روان گردان ، مواد پایه و سمی و کالاهایی که مشمول مالیات یا حقوق گمرکی بالایی هستند ، همکاری می کنند.بنابراین گزارش ، پیش بینی می شود با اجرایی شدن این توافقنامه،گمرکات ایران و کویت فصل جدیدی را در حوزه مبارزه با تخلفات و قاچاق کالا و مواد مخدر آغاز کنند و شرایط برای تجارت قانونمند در چارچوب تسهیلات جدید گمرکی و تجاری بین دو کشور فراهم شود و حجم مبادلات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و کویت به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

 

Top