بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد اصلاح کد موتور خودروهای شرکت رامک خودرو

22/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 1371/210

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد اصلاح کد موتور خودروهای شرکت رامک خودرو

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 1371/210/93 مورخ 19/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است : 

به پیوست تصویر نامه شماره 65954/60 مورخ 17/3/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص اصلاح کد موتور خودروهای مربوط به شرکت رامک خودرو به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‎گردد .

یادآور می‎شود متن نامه شماره 65954/60 مورخ 17/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است : 
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18205 مورخ 17/3/93 و شماره 17691 مورخ 12/3/93 سازمان ملی استاندارد و همچنین نامه شماره 32898/92 مورخ 13/9/92 و شماره 6197/91 مورخ 16/2/91 سازمان محیط زیست، اعلام می‎دارد کد موتورهای درج شده در نامه 17691 مورخ 12/3/93 معرف نوع موتورهای تایید شده مربوط به هر یک از خودروها بوده و مورد استناد است. و لازم است ملاک عمل قرار گیرد.

 

Top