بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD ساخت چین

22/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 13765/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD ساخت چین

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 13765/210/93 مورخ 20/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است : 

به پیوست تصویرنامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .* یادآور می شود متن نامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/1393 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است : به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران نماینده رسمی برند SUNWARD کشور چین در ایران ، ارسال می گردد . مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد :

نشان تجاری

نام شرکت تولید کننده

نوع ماشین

مدل ماشین

نوع مدل موتور

SUNWARD

SUNWARD

INTELIGENT CO

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

 

 

SUNWARD SWE210

ISUZU6BG 7TRP-03

SUNWARD SWE230 LC

ISUZU6BG 7TRP

SUNWARD SWE360LC

ISUZU6HK 7XQP

 

مجوز سازمان استاندارد

شماره 15691 مورخ 5/3/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000793708 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94 معتبر است

 

Top