بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA

27/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 14581/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA

 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 14581/210/93 مورخ 24/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است : 

به پیوست تصویر نامه شماره 70023/60 مورخ 21/3/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA به شرح مندرج در نامه فوق‎الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‎گردد. * یادآور می‎شود متن نامه شماره 70023/60 مورخ 21/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ماموت نماینده رسمی برند SCANIA کشور سوئد در ایران، ارسال می‎گردد.با توجه به جمع بندی صورت گرفته در جلسه مورخ 19/3/93، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می‎گردد:

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

نوع خودرو(گروه خودرو)

مدل خودرو
(نوع گیربکس)

نوع مدل موتور
(حجم موتور)

SCANIA

SCANIA CV AB

کشنده نیمه تریلر(N3)

P400LA(4*2)

DC13103

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 646 مورخ 29/2/93

مجوز سازمان استاندارد

شماره 17610 مورخ 12/3/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000111607 مورخ 26/4/92 تا 26/4/93

 

Top