بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD

14/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 17656/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD

 
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 17656/210/93 مورخ 8/4/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران ماشین نماینده رسمی برند SUNWARD کشور چین در ایران، ارسال می گردد با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مفتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47723 هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد:


 

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

نوع ماشین

مدل ماشین

نوع مدل موتور

SUNWARD

SUNWARD
INTELIGENTEQUIPMENT
CO

بیل 
مکانیکی 
چرخ زنجیری

SWE210

ISUZU  AA-6BGYTRP-10

SWE230-LC

ISUZU  CC-6BGYTRP

SWE360-LC

ISUZU  AA-6HKYXQP-03

مجور سازمان ملی استاندارد

شماره 22582 مورخ 1/4/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000793708 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94

 

Top