بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد خودرو سواری KORANDO

14/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 18276/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد خودرو سواری KORANDO

 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 18276/210/93 مورخ 10/4/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 265064/60 مورخ 11/12/1392 تائیدیه آن بهشماره 82314/60 مورخ 8/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی سواری  KORANDOبا نشان تجاری SSANGYONG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 265064/60 مورخ 11/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت رامک خودرو نماینده رسمی برند Ssangyong کشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد. با توجه به بند 8 صورتجلسه شماره 257161/60 مورخ 30/11/92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت 28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت 47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد:

  

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

کشور سازنده

نوع خودرو

مدل خودرو

نوع مدل موتور

SSANGYONG

SSANGYONG
MOTOR
COMPANY

رامک خودرو

M1
(A/T)

KORANDO4*4
(SUV)

(G20DF/172950)
(1998CC)

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 22898 مورخ 13/9/92

مجوز سازمان ملی استاندارد

شماره 70497 مورخ 30/9/92 و شماره 89780 مورخ 7/12/92

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 2220005050423 مورخ 2/11/92

 

Top