بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL

15/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 18256/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 18256/210/93 مورخ 10/4/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است: 

به پیوست تصویر نامه شماره 81291/60 مورخ 7/4/1392 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 81291/60 مورخ 7/4/1392 وزارت صنعت، معدن وتجارت به شرح زیر است:به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توان خودرو جی نماینده رسمی برند OPEL   کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ ت 28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت 47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری

نام شرکت کننده

نوع خودرو 
(گروه خودرو)

مدل خودرو 
(نوع گیربکس)

نوع مدل موتور
 (حجمموتور)

OPEL

ADAM OPEL
AG

سواری

(MI)

CORSA (HATCHBACK)(M/T)

14XER  
1398CC

CORSA (HATCHBACK)(A/T)

ASTRA16M/T(SEDAN)
(M/T)

16ECOTEC
TURBO

(1598CC)

ASTRA16A/T(SEDAN)
(A/T)

ASTRA 14 M/T(HATCHBACK)
(M/T)

14TURBO
(1364CC)

ASTRA 14 A/T(HATCHBACK)
(A/T)

 

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 985/93 مورخ 20/3/93

مجوز سازمان ملی استاندارد

شماره 17206 مورخ 11/3/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000793600 مورخ 2/2/93 تا 31/12/93 معتبر است

 

Top