بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بیل مکانیکی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI

18/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 19260/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بیل مکانیکی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 19260/210/93 مورخ 15/4/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 83051/60 مورخ 9/4/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص بیل مکانیکی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 83051/60 مورخ 9/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوز واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب نماینده رسمی برند HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ  مورخ 15/12/90 هیاتوزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری

نام شرکت تولید کننده

نوع ماشین

مدل ماشین

نوع مدل موتور

HYUNDAI

HYUNDAI 
HEAVY
INDUSTRIES CO

بیل مکانیکی

HYUNDAI

R320LC-7

CUMMINS 6C8.3

مجوز سازمان استاندارد

شماره 19738 مورخ 21/3/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000592466 مورخ 18/10/92 تا 29/12/93 معتبر است

 

Top