الکترونیکی شدن اظهار در تمام رویه های گمرک غرب تهران

25/4/93

ارگان صادر کنندهگمرک جمهوری اسلامی ایران

الکترونیکی شدن اظهار در تمام رویه های گمرک غرب تهران

 با همت و تلاش کارشناسان دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران تمام رویه ها در گمرک غرب تهران الکترونیکی شد.به گزارش روابط عمومی گمرک غرب تهران، محمد اسدی مدیر گمرک غرب تهران با اعلام این مطلب گفت : سامانه اظهار الکترونیکی در رویه صادرات برای اولین بار در این گمرک عملیاتی گردیده بود که با تکمیل و راه اندازی کامل سامانه مذ کور هم اکنون رویه واردات، ترانزیت و کارنه تیر نیز عملیاتی گردیده و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی و فقط با دسترسی به اینترنت در هرمکان دلخواه نسبت به اظهار کالای خود اقدام نمایند. به گفته وی از مزایای سامانه مذ کور، کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعان و لینک بودن با سایر سازمان های همجوار و ازاقدامات موثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی می باشد .

 

Top