بخشنامه گمرک در خصوص موکول بودن خروج محمولات صادراتی شرکت رادمهر شیمی جهان

تاريخ: 2/5/1391

شماره بخشنامه: 78022/91/747/859/71/134

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی در خصوص موکول بودن خروج محمولات صادراتی شرکت رادمهر شیمی جهان به وصول پاسخ کارگروه فنی استاندارد یاتودیع ضمانت نامه بانکی معادل سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 78022/91/747/859/71/134 مورخ 31/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است: پیرو بخشنامه شماره 58488/91 مورخ 4/4/91 با عنایت به دادنامه شماره 1013 شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تایباد مبنی بر برائت شرکت رادمهر شیمی جهان، و با عنایت به استعلامهای صورت گرفته در خصوص شرکت موصوف، ضمن لغو مفاد بخشنامه پیروی اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی خروج محمولات صادراتی آن شرکت موکول به وصول پاسخ کار گروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی معادل 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز بوده و لازم است از پذیرش تعهد جهت خروج محمولات صادراتی آن شرکت قبل از وصول جوابیه کارگروه استاندارد خودداری نمایند.لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحد های تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

Top