بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 هیئت دولت در مورد اصلاحات تحریری جداول پیوست تصویب نامه شماره 192451/ت50391 هـ مورخ 28/12/1392

4/5/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت 
شماره بخشنامه:   23115/210/92

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 هیئت دولت در مورد اصلاحات تحریری جداول پیوست تصویب نامه شماره 192451/ت50391 هـ مورخ 28/12/1392

 مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 23115/210/92 مورخ 1/5/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 دبیر هیات دولت پیرامون ایراد تحریری در صفحات (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391 هـ مورخ 28/12/1392 ارسال می‎گردد. خواهشمند است مراتب را به شرح جدول پیوست نامه فوق الذکر ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می‎باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید. * یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 هئیتدولتبهشرحزیراست: نظر به ایراد تحریری در صفحات در (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391 هـ مورخ 28/12/1392 ، مراتب به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت اصلاح اعلام می‎گردد.

ردیف

شماره تعرفه

شرح کالا

مجموع حقوق گمرکی و
سود بازرگانی

ملاحظات

فعلی

اصلاحی

1

20071010

پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری هموژنیزه(آناناس، موز،انبه، پشن فروت، و لیچی و تمبر هندی)

-

-

اصلاح شرح کالا و اضافه شدن عبارت(تمبر هندی)

2

21069080

مکمل غذایی

26

12

تامین نیاز داخل

3

فصل55

بند2- پارچه های لایی و لایی مویی و پارچه هایی که عمدتا یا منحصرا با پشم یا موی نرم(کرک) حیوان مخلوط شده باشد در هر یک از فصول جداول مقررات صادرات و واردات که طبقه بندی گردد مشمول پرداخت حقوق ورودی ریالی نمی‎باشد.

-

اضافه نمودن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت

4

49181090

سایر

40

12

تامین نیاز داخل

5

49189090

سایر

40

8

اصلاح کد تعرفه که به اشتباه 49189010 تایپ شده است و اصلاح حقوق ورودی

6

84295211

سایر

22

15

تامین نیاز داخل

7

21071020

رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی (850-750 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1280-1180 درجه سانتیگراد)

-

درج ردیف تعرفه و اصلاح حرف (و) به (یا) در شرح ردیف تعرفه

8

84714110

ماشین خودکار داده پردازی شخصی(PC) به صورت کامل

26

55

حمایت از تولید داخل

9

76061210

ورق کامپوزیتی آلومینیوم ممزوج

12

26

اصلاح حقوق ورودی به جهت همسان سازی با ردیف تعرفه (76061110)

10

29161010

انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان

22

6

تامین نیاز داخل

 

Top