بخشنامه گمرک در مورد لزوم اخذ مجوز ترخیص شیرخشک صنعتی از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن وتجارت

تاريخ: 2/5/1391

شماره بخشنامه: 73527/113/292/73/127

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 2101548/90 مورخ 31/3/91 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد لزوم اخذ مجوز ترخیص شیرخشک صنعتی از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن وتجارت

مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 73527/113/292/73/127 مورخ 25/4/1391 را خطاب به کلیه گمرکات کشور به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره 2101548/90 مورخ 31/3/91 سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام نامه شماره 85520/60 مورخ 24/3/91 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن وتجارت در خصوص لزوم اخذ مجوزترخیص شیر خشک صنعتی از معاونت مذکور جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2101548/90 مورخ 31/3/91 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 85520/60 مورخ 24/3/1391 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی در خصوص ارائه تاییدیه به معاونت مذکور برای صدور مجوز ترخیص هرگونه شیر خشک جهت اطلاع و اقدام متقضی ارسال می‌گردد.*یادآور می شود متن نامه شماره 85520/60 مورخ 24/3/1391 معاونت محترم توسعه بازرگانی به شرح زیر است: پیرو مذاکرات و هماهنگی‌های قبلی در خصوص واردات انواع شیرخشک ضرورت دارد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط قبل از ترخیص کالا جهت انجام مراحل تهیه، توزیع و سایر موارد مورد لزوم به این معاونت مراجعه نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه گمرکات کشور اعلام و تاکید گردد که صدور مجوز ترخیص هرگونه شیرخشک صنعتی صرفا منوط به ارائه تائیدیه معاونت توسعه بازرگانی داخلی می‌باشد. با توجه به اهمیت و فوریت موضوع تسریع در دستور اقدام و اعلام نتیجه موجب امتنان است

Top