بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری MG

14/5/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه:  24155/93/210

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری MG

مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره  24155/93/210 مورخ  6/5/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 100675/60 مورخ 1/5/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری MG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 100675/60 مورخ 1/5/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت صنایع مدیا موتورز کیش نماینده رسمی برند MG کشور چین در ایران، ارسال می گردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو/ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت 28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت 47722 هـ مورخ 15/12/90 هیئت وزیران) اعلام می گردد: 

 

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

نوع خودرو
 (گروهخودرو)

مدل خودرو و
 نوعگیربکس

نوع مدل موتور 
(حجم موتور)

MG

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

سواریM1

MG 3(SZP1) (HATCHBACK)
A/T

15R4U (1498CC)

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 1188 مورخ 2/4/93

مجوز سازمان استاندارد

شماره 31660 مورخ 30/4/93

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000798959 مورخ 11/2/93 تا 12/3/96 معتبر است.

 

Top