تصمیمات جدید برای ردیابی الکترونیکی کامیون‌های ترانزیتی

15/5/93

ارگان صادر کنندهگمرک جمهوری اسلامی ایران

تصمیمات جدید برای ردیابی الکترونیکی کامیون‌های ترانزیتی

 تصمیمات جدید گمرک در مورد ترانزیت آخرین وضعیت عملکرد سامانه رد یابی الکترونیکی کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی بررسی و تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. در جلسه ای که به همین منظور به ریاست ناصر علی مددی جهرمی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تأکید مجدد به کلیه گمرکات اجرایی جهت رعایت دقیق مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های صادره، عنوان گردید که نصب ، راه اندازی و به روز رسانی سامانه ردیابی الکترونیکی کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی(GPs ) بر روی کلیه کامیون های داخلی و خارجی حامل کالاهای عبوری الزامی است و باید تجهیزات مرتبط توسط شرکت پیمانکار تأمین و به گمرکات سراسر کشور ارسال شود.

همچنین گمرکات باید حسب دستور العمل های صادره امکانات مناسب در اختیار شرکت پیمانکار قرارداده و پس از استقرار آنها از خروج کامیونهای فاقدGPs ممانعت بعمل آورند.

بنابراین گزارش از دیگر مصوبات مهم این جلسه عدم ارائه تسهیلات بیمه ای به شرکتهایی است که رانندگان آنها GPs را خراب و بلااستفاده می نمایند و نیز عدم ارائه تسهیلات گمرکی به شرکت های متخلف با تعیین کانال های سبز ، زرد و قرمز خواهد بود که این مسیرها قرارهست د رآینده در بخش ترانزیت هم تعریف شود.

حضور نماینده پیمانکار بدون استثناء در کلیه گمرکات ترانزیتی، تنظیم لیست جدید تیر پارکها با همکاری پایانه ها به همراه علایم مسیر مفاد ماده 17 و تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات GPs جهت استفاده در گمرکات سراسر کشور، نصب GPs برروی کامیون های ورود موقت در گمرکات ورودی و بهره برداری از این اطلاعات در برنامه مدیریت ریسک مدیران گمرکات سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

 

Top