عدم شمول متيل استات از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرائي مستقل
موضوع: عدم شمول متيل استات از دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 177830/194 مورخ 9/8/88 به پيوست تصوير نامه شماره 1789 مورخ 9/3/95 مديركل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص محموله متيل استات (با منشاء متانول و اسيتيك اسيد)توليدي شركت حلال پويان ارسال و اعلام مي دارد: انجام تشريفات صادرات كالاي مذكور با رعايت ساير مقررات و دستورالعمل هاي جاري خارج از شمول دستورالعمل اصلاحي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده وليكن در زمان اظهار مقتضي است ضمن ارائه فرمولاسيون و آناليز محموله اظهاري توسط صاحب كالا، نسبت به انجام تشريفات صدور و ارسال نمونه به آزمايشگاه استاندارد اقدام و درصورت تعيين ماهيت و انطباق نمونه با كالاي اظهاري اقدام لازم معمول نمايند.

Top