بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام شرایط ورود ماشین آلات راهسازی به نشان تجاری FOTON

تاريخ: 16/5/1391

شماره بخشنامه: 80104/91/72599/113/656/73/145

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام شرایط ورود ماشین آلات راهسازی به نشان تجاری FOTON

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 80104/91/72599/113/656/73/145 مورخ 2/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 2101937/91 مورخ 24/4/1391 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 107717/60 مورخ 19/4/1391دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص شرایط ورود ماشین آلات راهسازی به نشان تجاری FOTON ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از اخذ ارزش از دفتر مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند .بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع می باشد. *یادآور می شود متن نامه شماره 2101937/91 مورخ 24/4/1391 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: با احترام،به پیوست تصویرنامه شماره 107717/60 مورخ 19/4/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص شرایط ورود ماشین آلات راهسازی FOTON به شرح مذکور در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 107717/60 مورخ 19/4/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است: احتراما،با توجه به گواهی نمایندگی و مجوزهای استاندارد های مربوط به شرکت تهیه ماشین آلات تمام سدید نماینده رسمی شرکت FOTON ،مشخصات شرکت مذکور طبق جدول پیوست ،ضمن رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به شماره 18758/ت 28817 مورخ 10/4/1382 هیات وزیران جهت اقدام بعدی ارسال می گردد.

Top