بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح بخشنامه مورد مدل موتور بیل مکانیکی شرکت پارس ماشین خاورمیانه

تاريخ: 21/5/1391

شماره بخشنامه: 80118/91/75351/113/656/73/146

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 57825/60 مورخ 24/2/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت در مورد مدل موتور بیل مکانیکی شرکت پارس ماشین خاورمیانه

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 80118/91/75351/113/656/73/146 مورخ 3/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 2101986/91 مورخ 24/4/91 اداره کل صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 109779/60 مورخ 21/4/91 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه موضوع اصلاح یک مدل موتور بیل مکانیکی شرکت پارس ماشین خاورمیانه ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم مبذول نمائید بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد. * یادآور می شود متن نامه شماره 2101986/91 مورخ 24/4/1391 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:با احترام، پیرونامه شماره 911/210/91 مورخ 27/2/1391 به پیوست تصویرنامه شماره 109779/60 مورخ 21/4/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص اصلاح مدل موتور بیل مکانیکی به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 109779/60  مورخ 21/4/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است: احتراماً پیرو نامه شماره 57825/60 مورخ 24/2/91 در خصوص اعلام مشخصات ماشین آلات ورودی شرکت پارس ماشین خاورمیانه، به اطلاع میرساند، بیل مکانیکی FR220-7 با موتور CUMMINS 6BTAA5. 9-C صحیح می باشد.

Top