بخشنامه 4 مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

101512/95/94123/183094/144/191
02/06/1395

به: کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 183094‏/91560‏/113‏/144‏/73‏/ 268 مورخ 14‏/7‏/ 87 موضوع نامه شماره 50636 مورخ 8‏/4‏/ 8 وزارت اموراقتصادی ودارایی به پیوست تصویر نامه شماره 39593‏/ و مورخ 17‏/5‏/95 مقام عالی وزارت اموراقتصادی ودارایی ارسال و اعلام میدارد:

اظهار کالا از تاریخ ابلاغ ( 2‏/6‏/95 ) مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا ، موضوع بند یک نامه صدرالاشاره به میزان 4 از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین و موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهد بود :
الف : واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحد های تولیدی داری جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط .
ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد .
ج: وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی .
د: وزارتخانه ها موسسات و سازمان های دولتی شهر داری و کلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
ه : کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
و: کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امورگمرکی مصوب سال 1390.
3‏- در صورت تشخیص گمرک مبنی براینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده( 10 )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر , مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ گردد .
4‏- شرایط ونحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج ) بند (2) توسط سازمان امور مالیاتی تعیین ومتعاقبااعلام خواهد شد .
تاکید میگردد کلیه وارد کنندگان کالا اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری ونیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده دربند(2) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهندبود
ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره 99134 مورخ 3‏/6‏/87وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی (تصویر پیوست ) لغو میگردد .
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده ناظرین, مدیران کل و مدیریت محترم گمرکات اجرایی می باشد.
علی اکبر شامانی
سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 

Top