بخشنامه اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده 8 شرکت

ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پارسیا صنعت جنوب ‏- روغن موتور اسیا ‏- پترو پل جم ‏- صنایع شیمیایی بیات ‏- پترو پالایش نیک ‏- پترو سام البرز ‏- درخشان شیمی بندر‏- ماهان شیمی .

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏/95‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏/8‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 4178‏‏‏‏/95‏‏‏‏/ص – 24‏‏‏‏/08‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 صادر نمایند.

 

Top