بخشنامه تمدید مهلت سه ماهه بخشنامه ردیف 186 سال جاری

 ناظرین ‏‏/ مدیران کل‏‏/ مدیران محترم گمرکات مستقل :
موضوع: تمدید مهلت سه ماهه بخشنامه ردیف 186 سال جاری در خصوص معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 99159‏/95‏/186 – 30‏/5‏/95 موضوع معرفی 109 شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 4156‏‏/95 ‏‏/ص مورخ 23‏‏/08‏‏/95 ، معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی تعداد 7 شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده موضوع بند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های یارانه ای ارسال و اعلام می دارد: با عنایت به مفاد بند 11 صورتجلسه مشترک ستاد مذکور مورخ 17‏‏/5‏‏/95 به منظور جلوگیری از وقفه در ارسال محموله های صادراتی فرآورده های نفتی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات مربوطه مقرر گردید در صورت عدم وجود سابقه تخلف و قاچاق، شرکتهای نامبرده مجاز می باشند به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند . لازم بذکر می باشد شرکت های تولیدی صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنا مه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سوابق شرکت های روغن موتور پیروزی سپاهان ، مهتاب موتور گرگان و فرآیند شیمی زنگان و نفت بهران در دست بررسی می باشد که در صورت تایید موضوع امکان استفاده این شرکت ها از تسهیلات موصوف نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.( لازم به توضیح است مهلت استفاده از تسهیلات یاد شده برای شرکت پترو ایمن سپاهان تا مورخه 4‏/10‏/95 می باشد . )

 

 

Top