بخشنامه اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده 7 شرکت

ناظرین ‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های صدر شیمی گستران – پترو آذر آسیا – پترو زرین پالایش ایرانیان – اطلس فام سهند – پترو یزدان کویر – پترو پاسارگاد خاورمیانه – پارس پامچال .
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏/95‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏/8‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 4781‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏/ص – 07‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه مذکور درج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 معاون فنی و امور گمرکیصادر نمایند. (همچنین با توجه به نامه شماره 107336 مورخ 4‏/10‏/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ، عناوین محصول استاندارد سازی شده ی ردیف 21 و 22 واحد تولیدی پترو پاسارگاد خاورمیانه اصلاح شد.)

رونوشت:
‏- مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 1 مصوبات جلسه مورخ 2‏/9‏/95 جهت هرگونه اقدام لازم در سامانه فاکتور.

Top