بخشنامه در خصوص ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 95

 ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 95

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 47232‏‏/210‏‏/95مورخ 2‏/8‏‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 2678 ‏/502‏‏/95مورخ 7‏‏/7‏/95 قائم مقام محترم وزیردرامور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی ، صنعتی و عطری درسال 1395 ارسال و اعلام می دارد:
1- اقلام غیر مجازبرای صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 نامه پیوستی با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد .
2- اقلام مجاز مشروط : به غیر از گونه های ممنوعه ( موضوع بند 1 نامه فوق الذکر) صادرات اقلام مزبور مستلزم پرداخت بهره مالکانه و تائید اداره کل منابع طبیعی استان بدون نیازبه اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی بلامانع می باشد.
3- اقلام زراعی و گلخانه ای : صادرات اقلام گیاهان داروئی که منشاء زراعی داشته و از مراتع برداشت نمی گرد ند پس از تائید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی استان بلامانع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20‏‏/11‏‏/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

 

Top