بخشنامه در خصوص بررسی تائید فاکتور روغن پایه تصفیه دوم

به پیوست تصویر نامه های شماره 5865‏/95‏/ص مورخ 1‏/12‏/95 و 6302‏/95‏/ص مورخ 22‏/12‏/95دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به صورتجلسه مورخ 30‏/11‏/95موضوع بررسی تائید فاکتور روغن پایه تصفیه دوم ارسال و اعلام میدارد:
1- با عنایت به مفاد نامه های صدرالاشاره از مورخ 15‏/03‏/96 در زمان پذیرش اظهار محموله صادراتی هیدروکربن های حاصل ازترکیب مواد اولیه توسط (واحدهای تولیدی و بازرگانی) صرفا میزان25 درصد حجمی روغن پایه مصرفی در فرمولاسیون محموله صادراتی قابل پذیرش می باشد.
2- پیرو بخشنامه ردیف 354 مورخ 1‏/8‏/92 موضوع عدم شمول انواع روغن موتور و روغن صنعتی از قبیل( روغن پایه ،روغن هیدرولیک ،روغن دنده ) از ضوابط استانداردسازی ماده 12 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه ردیف 14 مورخ 28‏/1‏/96 موضوع عدم شمول مقررات استاندارد ملی (اجباری یا تشویقی) بر صادرات روغن پایه (به صورت عین ویا ترکیبی) و با عنایت به نامه شماره 42728 مورخ 29‏/4‏/95دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران(تصویر پیوست)در خصوص بسته بندی روغن پایه و هیدرولیک تاکید می گردد:
الف: صادرات انواع روغن موتور برای (موتورهای بنزینی و دیزلی ، انواع گریس ،ضدیخ، انواع مایع ترمز و بنزین) و فرآورده هایی از قبیل روغن هیدرولیک ، روغن دنده ساده ، روغن دنده هیپویید و روغن دنده سوپر هیپویید مشمول استاندارد ملی اجباری می باشند. ضمن اینکه در خصوص ضوابط استاندارد فرآورده های روغن پایه مطابق مفاد بخشنامه اشاره شده در بالا اقدام شود.
ب: نوع بسته بندی انواع محموله های نفتی دارای گواهی کاربرد علامت استاندارد اجباری در استاندارد ملی مربوطه تعیین گردیده است. (جهت آگاهی از آخرین فهرست استانداردهای ملی اجباری ، تاریخ اجرای آن ها ، ویژگیهای بسته بندی و نشانه گذاری و مواد تشکیل دهنده به آدرس http:‏/‏/isom.isiri.gov.ir‏/nstمراجعه فرمایند.)
ج: صادرات محموله های نفتی مشمول استاندارد اجباری بصورت فله در صورت ارائه قرارداد مشخصات فنی با خریدار که به تأیید اتاق بازرگانی کشور هدف و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد، پس از اخذ گواهی انطباق می تواند انجام گردد .
د: مطابق نامه شماره 4735‏/93‏/ص مورخ 21‏/11‏/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اصلاحیه بند 1 نامه شماره 4408‏/93‏/ص مورخ 29‏/10‏/93(تصویر پیوست ) تسهیلات موضوع بند 3 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد شامل محصولات مظروف و دارای علامت استاندارد ملی (اجباری و تشویقی) پس از ارایه پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی میگردد.
بدیهی است مفاد این بخشنامه فقط در گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز کاربرد داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات صرفاً جهت آگاهی است.

 

Top