بخشنامه گمرک در مورد حائز شرایط بودن شرکت حمل ونقل بین المللی آذر زمین جهت استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر

تاريخ: 17/8/1391

شماره بخشنامه: 758/787/55 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد حائز شرایط بودن شرکت حمل ونقل بین المللی آذر زمین جهت استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر

مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 758/787/55 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به استناد بند 4 ماده 6 کنوانسیون تیر تجدید نظر شده و با رعایت قسمت دوم ضمیمه 9 این کنوانسیون ، شرکت حمل ونقل بین المللی آذر زمین به مدیر عاملی آقای کیومرث بستانی اصل حائز شرایط استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر می باشد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کنوانسیون مربوطه و ضمائم آن و نیز دستورالعمل های صادره نسبت به ارائه تسهیلات یاد شده در مدت زمان اعتبار پروانه فعالیت شرکت موصوف ، اقدام لازم مبذول دارند.در پایان شایسته است در صورت مشاهده هر گونه تخلفی به استناد ماده 38 همین کنوانسیون مراتب را به این اداره کل اعلام دارند.

Top