بخشنامه گمرک در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نام تجاری TITAN

تاريخ: 24/8/1391

شماره بخشنامه: 153542/91/113/656/73/269

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نام تجاری TITAN

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 153542/91/113/656/73/269 مورخ 17/08/91 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 2103905-91 مورخ 29/07/91 اداره کل دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 187589/60 مورخ 22/07/91 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نام تجاری TITAN به شرح مذکور در نامه فوق الذکر ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده وبرای سایرگمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد .*

*یادآور می شود متن نامه شماره 2103905-91 مورخ 29/07/91 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 187589/60 مورخ 22/07/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نام تجاری TITAN به شرح مذکور در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.*یادآور می شود متن نامه شماره 187589/60 مورخ 22/07/91 وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهشرحزیراست: به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای مربوط به شرکت صبا ماشین آلات رسمی TITANکشور چین در ایران ارسال میگردد،لذا ضمن ارائه مشخصات خودروهای وارداتی مورد نظر شرکت یاد شده بشرح جدول ذیل :

نام نمایندگی

نشان تجاری

گروه خودرو

نام سازنده

کشور سازنده

نوع خودرو

مدل خودرو

مدل موتور

تاریخ اعتبار ثبت سفارش

صبا ماشین

TITAN

راهسازی

SHANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO.LTD

چین

DUMP
TRUCK

TL823

WEICHAI
WP12.33 N

پایان سال 91

TL855

WEICHAI
WP 12.275 N

مجوز سازمان محیط زیست

شماره12106  مورخ 22/03/91

مجوز سازمان استاندارد

شماره 52345مورخ 5/7/91

مجوز شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

شماره 86349 مورخ 6/4/91

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000678142 مورخ 1/3/91 تا 1/3/92 معتبر است

Top