خصوص اصلاح شرح ردیف تعرفه 90183110 کتاب مقررات صادرات و واردات

تاريخ: 4/10/1391

شماره بخشنامه: 179859/91/170898/113/292/73/316 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح شرح ردیف تعرفه 90183110 کتاب مقررات صادرات و واردات

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 179859/91/170898/113/292/73/316 مورخ 27/9/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است :
به پیوست تصویر نامه شماره 2104668/91 مورخ 11/9/1391 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اصلاح شرح ردیف تعرفه 90183110 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد .*یادآور می شود متن نامه شماره 2104668/91 مورخ 11/9/1391 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است : پیرو نامه شماره 1087/210/89 مورخ 16/3/1389 به استحضار می رساند شرح ردیف تعرفه 90183110به صورت ذیل صحیح می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح شرح ردیف تعرفه مذکور و اعمال در گمرکات اجرایی اقدام مقتضی بعمل آورند.

شماره تعرفه

شرح ردیف تعرفه

ملاحظات

90183110

---انواع سرنگ های انسولین، بدون سوزن با کاربرد اختصاصی

اضافه نمودن علامت کاما(،) بعد از کلمه انسولین در شرح فارسی و لاتین

Top