تسریع در ترخیص داروها و تجهیزات پزشکی

تاريخ: 10/10/1391

شماره بخشنامه: 182926/91/307/12424/325

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسریع در ترخیص داروها و تجهیزات پزشکی

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 182926/91/307/12424/325 مورخ 2/10/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

نظر به اهمیت موضوع و حیاتی بودن بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی خواهشمند است دستور فرمایید انجام تشریفات گمرکی این قبیل کالاها در اولویت قرار گرفته و تمهیدات لازم در جهت پیشگیری از بروز هر گونه وقفه و تسریع در ترخیص آنها اندیشیده شود.

Top